jQuery UI MultiSelect Widget

jQuery UI MultiSelect Widget 是 jQuery MultiSelect Plugin 的改进版本。

    textarea自适应高度插件 textareaAutoHeight

jQuery ? textareaAutoHeight Plugin
功能: